Tarla Bitkileri – 1 (5.Ünite)

Kocadarı, Dünyada hayvan yemi olarak geniş alanlarda yetiştirilen bir alt türdür. Bol yaprak ve kardeş meydana getiren bir sorgum alttürüdür. Boy 0,8-2 metre arasında olduğu için çayır otu, kuru ot ve silaj yemi olarak yetiştirilmeye elverişli bir bitkidir. Çiçek topluluğu açık salkım olup, tek yıllıktır.

Dünyada hayvan yemi olarak geniş alanlarda yetiştirilen, bol yaprak ve kardeş meydana getiren sorgum alttürü Sorghum bicolor ssp. sudanensis: Sudan otu

Ocak usulü ekimde; ocaklar arasında 40 – 60 cm aralık kalacak ve her ocağa 3 tohum gelecek şekilde ekim yapılır.