Tarla Bitkileri – 1 (5.Ünite)

Kocadarı, Dünyada hayvan yemi olarak geniş alanlarda yetiştirilen bir alt türdür. Bol yaprak ve kardeş meydana getiren bir sorgum alttürüdür. Boy 0,8-2 metre arasında olduğu için çayır otu, kuru ot ve silaj yemi olarak yetiştirilmeye elverişli bir bitkidir. Çiçek topluluğu açık salkım olup, tek yıllıktır.

Dünyada hayvan yemi olarak geniş alanlarda yetiştirilen, bol yaprak ve kardeş meydana getiren sorgum alttürü Sorghum bicolor ssp. sudanensis: Sudan otu

Ocak usulü ekimde; ocaklar arasında 40 – 60 cm aralık kalacak ve her ocağa 3 tohum gelecek şekilde ekim yapılır.

Tarla Bitkileri – 1 (4.Ünite)

2016 yılı dünya buğday ekim alanını 220,1 mil.ha.

Dünyada en fazla buğday üretimi olan ülke Çin.

2009 verilerine göre ülkemizde buğday verimi 270 kg/da

Toprak isteği en fazla olan soğuk iklim tahılı arpa.

Zararlı olarak buğday için çok önemli olan süne.

En fazla yulaf üretimi olan kıta Amerika.

Buğdayda iyi tohumluk kullanılması ile sağlanan değer %15-20.

Dünya tritikale ekim alanı 4,2 mil.ha

Tarla Bitkileri – 1 (3.Ünite)

“Caryopsis” Tahıl tanesi yerine kullanılan, meyve ve tohum kabuğunun birbirine yapışık (üst üste) olma durumunu anlatan bir terimdir

“Gluten”, özellikle buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan ve hamurun güçlü yapısından sorumlu olan bir protein grubudur.

Compactoid: Sıkıştırılmış ya da sık anlamı vardır. Başakcıkların sık bir şekilde dizilişidir.

Tarla Bitkileri – 1 (2.Ünite)

Dünya tohumluk ticaretinde A.B.D. %25.1, Fransa %23.8 pay ile ilk sıralarda yer almaktadırlar. Bitkisel   üretimde   kullanılan   vegatatif tohumluklar; rizom, stolon, sap yumruları, kalınlaşmış kök, soğan, çubuk, çelik gibi materyallerdir.
Tohumlar yaşam süresi 3 yıldan az olan mikrobiyotik tohumlar.

Tarla Bitkileri – 1 (1.Ünite)

Anız: Toprak yüzeyinde yer alan sap, saman gibi benzeri artıklara denir.

Erozyon: Toprak parçacıklarının bulunduğu yerden başka bir yere götürülmesidir.

Dikine alınan toprak kesitine “toprak profili” denir.

Kil: Toprağın bileşiminde bulunan kil, çok küçük tanecikli bir yapıya sahip olup su geçirgenliği çok azdır.

Kışlık çeşitlerde, çimlenme ile sapa kalkma dönemleri arasındaki devrede, 1-5 °C arasında 5-60 günlük bir düşük sıcaklıkta kalma isteğine vernalizasyon denir.

Tam Nadas tarla, kırlangıç kuyruğu veya kazayağı adı verilen toprak işleme aletleri ile işlenir.

Kışlık olarak ekilen serin iklim tahıllarının en uygun ekim derinliği 4-6 cm