C# Form PictureBox Uygulaması

Bu uygulama için üst üste gelecek şekilde 4 tane PictureBox nesnesi ekliyoruz.

Eklediğimiz pictureBox nesnelerinin “visible” özelliğini “false” yaparak görünürlüğünü pasif hale getiriyoruz.

Görsellerin altına 4 tane de radioButton ekliyoruz. Eklediğimiz her bir RadioButton için numara vererek isimlendiriyoruz.

Uygulama çalışırken istediğimiz; radioButton1 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox1 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton2 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox2 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton3nesnesi işaretli ise sadece pictureBox3 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton4 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox4 nesnesini görünür hâle getirecektir.