Switch-Case İle Harf Sıra Uygulaması

Değineceğimiz switch-case, tanımlanmış olan yalnızca bir değişkenin, alacağı değerlere bağlı olarak, farklı sonuçlar döndürmesini sağlayan bir yapıdır. Switch kısmında kullanılacak olan değişkenler byte, short, int, char ya da string veri tipine sahip olmalıdır.

TYT Puan Hesaplama

Bu uygulamamızda nesne tabanlı programlama dersinde TYT puan hesaplama işlemi yapılacak. Bunu yapabilmek için tabi önce TYT puanının nasıl hesaplandığını biliyor olmak gerekiyor.

C# Form İndirim Uygulaması

Form da indirim uygulaması yapacağız. Bunun için yüzdelik hesabı kullanacağız. Belli her yüzde için ayrı butonlar koyup ilgli butona tıklayınca indirim uygulandığını göreceğiz. İndirim uygulandıktan sonra uygulanmış yeni fiyatı yine ayrı bir etikette göstereceğiz. Bu uygulamanın görünümü ve kodları aşağıdaki gibi olabilir;

C# Form Operatörlerin Kullanımı

TextBox nesnesinin içine sayısal bir değer girilmiş olsa bile matematiksel işlemler yapılamaz
çünkü TextBox nesnesi metinsel veri türüne sahip değerler alabilen bir nesnedir. Bu tip durumlarda
Convert kodu ile veri türü dönüşümü yapılmalıdır. Ayrıca TextBox nesnesine sayısal veri türün de bir
değer yazmak için ToString() metodu ile veri türü dönüşümü yapılmalıdır.

7 Segment Display Uygulaması

7 segmentli görüntüleyicilerde, 7 adet LED çubuk yardımı ile rakam, harf ya da semboller gösterilir. Ondalık ifadeleri göstermek için de sağ altında bir adet ondalık ayırıcı LED de mevcuttur. Bu LED farklı amaçlarla da kullanılabilmektedir. Elektronik devrelerde kullanıcıları bilgilendirmek için düşük maliyet cazibeli bu ekranlar kullanılmaktadır.