Switch-Case İle Harf Sıra Uygulaması

Değineceğimiz switch-case, tanımlanmış olan yalnızca bir değişkenin, alacağı değerlere bağlı olarak, farklı sonuçlar döndürmesini sağlayan bir yapıdır. Switch kısmında kullanılacak olan değişkenler byte, short, int, char ya da string veri tipine sahip olmalıdır.

Karar İfadeleri ve Uygulama Örnekleri

Karar ifadeleri, tüm programlama dillerinde bulunan, koşula veya koşullara bağlı bir şekilde programın nasıl ilerleyeceğini belirleyen yapılardır. Programın yol ayrımı noktalarını karar ifadeleri temsil eder. Bu yapı sayesinde programlar daha dinamik ve etkileşimlidir.

TYT Puan Hesaplama

Bu uygulamamızda nesne tabanlı programlama dersinde TYT puan hesaplama işlemi yapılacak. Bunu yapabilmek için tabi önce TYT puanının nasıl hesaplandığını biliyor olmak gerekiyor.

C# Form İndirim Uygulaması

Form da indirim uygulaması yapacağız. Bunun için yüzdelik hesabı kullanacağız. Belli her yüzde için ayrı butonlar koyup ilgli butona tıklayınca indirim uygulandığını göreceğiz. İndirim uygulandıktan sonra uygulanmış yeni fiyatı yine ayrı bir etikette göstereceğiz. Bu uygulamanın görünümü ve kodları aşağıdaki gibi olabilir;

C# Form Operatörlerin Kullanımı

TextBox nesnesinin içine sayısal bir değer girilmiş olsa bile matematiksel işlemler yapılamaz
çünkü TextBox nesnesi metinsel veri türüne sahip değerler alabilen bir nesnedir. Bu tip durumlarda
Convert kodu ile veri türü dönüşümü yapılmalıdır. Ayrıca TextBox nesnesine sayısal veri türün de bir
değer yazmak için ToString() metodu ile veri türü dönüşümü yapılmalıdır.

C# Değişken, Veri Türleri ve Örneği

Kullanılan değişkenlerin içine aktarılacak verilerin türleri çeşitlilik gösterebilir. Her veri türünün RAM bellekte kapladığı alan ve değişkenin türüne göre verinin değer aralığı farklıdır.

Değişkenler, RAM bellekte yer kaplar ve programda kullanılan değişken sayısı arttıkça bu durum RAM
belleğin kullanılabilir hafıza kapasitesini düşürür. Örneğin öğrenci notlarının girileceği bir değişkenin
veri türü, değer aralığı 100 sayısına en yakın olan byte veya sbyte olarak tanımlanabilir.

C# Form PictureBox Uygulaması

Bu uygulama için üst üste gelecek şekilde 4 tane PictureBox nesnesi ekliyoruz.

Eklediğimiz pictureBox nesnelerinin “visible” özelliğini “false” yaparak görünürlüğünü pasif hale getiriyoruz.

Görsellerin altına 4 tane de radioButton ekliyoruz. Eklediğimiz her bir RadioButton için numara vererek isimlendiriyoruz.

Uygulama çalışırken istediğimiz; radioButton1 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox1 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton2 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox2 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton3nesnesi işaretli ise sadece pictureBox3 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton4 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox4 nesnesini görünür hâle getirecektir.

C# Form Buton İle Renk Uygulaması

Bu uygulama için GroupBox nesnesi içine 4 adet Buton nesnesi ekliyoruz. Bir de label ekleyeceğiz.

Form nesnesinin arka plan rengini beyaz yapıyoruz.

Turuncu yazılı buton nesnesine tıklandığında; GroupBox nesnesi içi ve form arka plan rengi turuncu olacak. Aynı zamanda basılan buton için basıldığını ekleyeceğimiz bir label ile bildireceğiz. Başlangıçta label in görünmez olmasını sağlayacağız. Aynı zamanda her butona basıldığında mesaj olarak ilgili butona basıldığı mesajını vereceğiz.

Aynı işlem mor renkli butona, kahve renkli butona ya da pembe renkli butona basıldığında da gerçekleşecektir. İlgili çalışma görsel ve kodları aşağıdadır.