Arduino İle LDR (ışık sensörü) Uygulama

LDR (Light Dependent Resistor) Işığa Bağımlı Direnç anlamına gelmektedir. Bir diğer adı da fotodirençtir. LDR bir direnç çeşidi olup ortam ışığına bağlı olarak direnç değeri değişir.

LDR dış ortamdaki fiziksel etki olan ışığın şiddetine bağımlı olarak farklı çıkış değerleri üretebilir. Bu yüzden pasif bir sensör görevi yapar. LDR üzerine düşen ışık şiddeti arttıkça direnç değeri azalır., ışık şiddeti azaldıkça direnç değeri artar. LDR sahip olduğu bu özellik sayesinde devrede anahtarlama görevi görür. Yani LDR üzerindeki direnç ışıkla ters orantılı olarak çalışır.