Genel Biyoloji (2.Ünite)

Somatik hücrelerde iki set hâlinde (çift olarak) bulunan kromozomların her bir çiftine homolog kromozom adı verilir.

Mendel’in deneylerinde bezelyelerde seçmiş olduğu karakterlerden yeşil tohum rengi resesif karaktedir.

F1 test çaprazlaması sonucunda oluşan rekombinant birey sayısının, toplam birey sayısına bölünüp 100 ile çarpılarak, %’ de olarak gösterilmesidir.” İfadesi rekombinasyon frekansı
Genotip ya da genom bir canlının taşıdığı genlerin toplamıdır.