Bireyler Arası İletişim (4.Ünite)

İletişim, iki birey arasında ilişki kurulmasını sağlayan psikososyal bir süreçtir.
Tutumların üç oluşturucu ögesi şunlardır: •bilişsel •duyuşsal •davranışsal
Sözsüz iletişim bireylerarası iletişimde çok önemlidir ve bazı yollarla gerçekleştirilir. Bunlar:
1.Dış görünüm
2.Beden dili
3.Duruş mesafesi
4.Fiziki dokunma
5.Fiziksel tepkiler