Genel Biyoloji (4.Ünite)

Aynı türe ait farklı bireylerin en az iki farklı görünüşe sahip olmaları durumuna Polimorfizm

Türlerin tanımlanmasında kullanılan regnum terimi alem taksonomik grubu ifade eder.

Çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan ve üreme hücrelerindeki kalıtsal materyal üzerinde değişiklik oluşturmayan karakterlerin (modifikasyon) gelecek nesillere aktarımı söz konusu değildir.

Homolog kromozom: Biri anneden diğeri babadan gelen ve bireylerde aynı karakterlerin kontrolünden sorumlu olan kromozom çiftleridir.

Bir populasyon içinde belli alellerin görülme sıklıklarının tesadüfen arttığı ya da azaldığı ve türleşme süreçleri üzerinde etkili olan duruma genetik sürüklenme

Genel Biyoloji (2.Ünite)

Somatik hücrelerde iki set hâlinde (çift olarak) bulunan kromozomların her bir çiftine homolog kromozom adı verilir.

Mendel’in deneylerinde bezelyelerde seçmiş olduğu karakterlerden yeşil tohum rengi resesif karaktedir.

F1 test çaprazlaması sonucunda oluşan rekombinant birey sayısının, toplam birey sayısına bölünüp 100 ile çarpılarak, %’ de olarak gösterilmesidir.” İfadesi rekombinasyon frekansı
Genotip ya da genom bir canlının taşıdığı genlerin toplamıdır.

Genel Biyoloji (1.Ünite)

Atomlar molekülleri, moleküller monomer adı verilen yapısal bileşenleri, monomerler polimerleri, polimer kompleksleri ise hücre organellerini ve hücre organelleri de hücreyi meydana getirir.

Canlıların, canlılık özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi hücredir.

Çevresel koşullardaki tüm değişimlere rağmen, canlıların iç ortamının belirli sınırlar içerisinde değişmeden kalması olayına homeostazi adı verilir.

Canlılarda meydana gelen sentez olayları anabolizma, yıkım olayları katabolizma, her ikisi birden metabolizma olarak adlandırılır.