Tarla Bitkileri – 1 (1.Ünite)

Anız: Toprak yüzeyinde yer alan sap, saman gibi benzeri artıklara denir.

Erozyon: Toprak parçacıklarının bulunduğu yerden başka bir yere götürülmesidir.

Dikine alınan toprak kesitine “toprak profili” denir.

Kil: Toprağın bileşiminde bulunan kil, çok küçük tanecikli bir yapıya sahip olup su geçirgenliği çok azdır.

Kışlık çeşitlerde, çimlenme ile sapa kalkma dönemleri arasındaki devrede, 1-5 °C arasında 5-60 günlük bir düşük sıcaklıkta kalma isteğine vernalizasyon denir.

Tam Nadas tarla, kırlangıç kuyruğu veya kazayağı adı verilen toprak işleme aletleri ile işlenir.

Kışlık olarak ekilen serin iklim tahıllarının en uygun ekim derinliği 4-6 cm

Ekoloji ve Çevre Bilgisi (3.Ünite)

Ünite – 3 Bitki, Toprak, Su İlişkileri Adhezyon: Farklı maddeler arasındaki çekim kuvveti, örn: toprak parçacıklarının suyu çekmesi Difüzyon: Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru kendiliğinde yayılmasıdır. Osmotik basınç: Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun örteme doğru hareketidir. Kohezyon: Benzer özellik gösteren maddelerin birbirini çekmesi Difüzyon: Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru kendiliğinde yayılmasıdır. Osmotik basınç: […]