C# Form Operatörlerin Kullanımı

TextBox nesnesinin içine sayısal bir değer girilmiş olsa bile matematiksel işlemler yapılamaz
çünkü TextBox nesnesi metinsel veri türüne sahip değerler alabilen bir nesnedir. Bu tip durumlarda
Convert kodu ile veri türü dönüşümü yapılmalıdır. Ayrıca TextBox nesnesine sayısal veri türün de bir
değer yazmak için ToString() metodu ile veri türü dönüşümü yapılmalıdır.

C# Form PictureBox Uygulaması

Bu uygulama için üst üste gelecek şekilde 4 tane PictureBox nesnesi ekliyoruz.

Eklediğimiz pictureBox nesnelerinin “visible” özelliğini “false” yaparak görünürlüğünü pasif hale getiriyoruz.

Görsellerin altına 4 tane de radioButton ekliyoruz. Eklediğimiz her bir RadioButton için numara vererek isimlendiriyoruz.

Uygulama çalışırken istediğimiz; radioButton1 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox1 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton2 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox2 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton3nesnesi işaretli ise sadece pictureBox3 nesnesini görünür hâle getirecek, radioButton4 nesnesi işaretli ise sadece pictureBox4 nesnesini görünür hâle getirecektir.

C# Form Buton İle Renk Uygulaması

Bu uygulama için GroupBox nesnesi içine 4 adet Buton nesnesi ekliyoruz. Bir de label ekleyeceğiz.

Form nesnesinin arka plan rengini beyaz yapıyoruz.

Turuncu yazılı buton nesnesine tıklandığında; GroupBox nesnesi içi ve form arka plan rengi turuncu olacak. Aynı zamanda basılan buton için basıldığını ekleyeceğimiz bir label ile bildireceğiz. Başlangıçta label in görünmez olmasını sağlayacağız. Aynı zamanda her butona basıldığında mesaj olarak ilgili butona basıldığı mesajını vereceğiz.

Aynı işlem mor renkli butona, kahve renkli butona ya da pembe renkli butona basıldığında da gerçekleşecektir. İlgili çalışma görsel ve kodları aşağıdadır.