C# Form Buton İle Renk Uygulaması

Bu uygulama için GroupBox nesnesi içine 4 adet Buton nesnesi ekliyoruz. Bir de label ekleyeceğiz.

Form nesnesinin arka plan rengini beyaz yapıyoruz.

Turuncu yazılı buton nesnesine tıklandığında; GroupBox nesnesi içi ve form arka plan rengi turuncu olacak. Aynı zamanda basılan buton için basıldığını ekleyeceğimiz bir label ile bildireceğiz. Başlangıçta label in görünmez olmasını sağlayacağız. Aynı zamanda her butona basıldığında mesaj olarak ilgili butona basıldığı mesajını vereceğiz.

Aynı işlem mor renkli butona, kahve renkli butona ya da pembe renkli butona basıldığında da gerçekleşecektir. İlgili çalışma görsel ve kodları aşağıdadır.

Arduino İle Buton Uygulaması (Yaya Geçidi)

Arduino ile yaptığımız bu uygulamada yaya butona bastığında ilgili araç geçidi trafik lambası kırmızı yanacak, yaya için ise yeşil yanacak. Butona basmadığında ise sürekli olarak araç tarafına yeşil yanacak, yaya tarafı ise sönük olacak. Burada butonun çalışma mantığından biraz bahsedelim. Push butonu sağdaki ve soldaki pinleri içeride birbiriyle kısa devre halindedir. Butona bastığınızda sağ hat ile sol hat birleşir yani […]