Ekoloji ve Çevre Bilgisi (3.Ünite)

Ünite – 3 Bitki, Toprak, Su İlişkileri Adhezyon: Farklı maddeler arasındaki çekim kuvveti, örn: toprak parçacıklarının suyu çekmesi Difüzyon: Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru kendiliğinde yayılmasıdır. Osmotik basınç: Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun örteme doğru hareketidir. Kohezyon: Benzer özellik gösteren maddelerin birbirini çekmesi Difüzyon: Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru kendiliğinde yayılmasıdır. Osmotik basınç: […]