İstatistik Temel Kavramlar

Betimsel İstatistik: Belirli bir gruba ait gözlemlere ilişkin sayısal verilen gözlemlenmesi, düzenlenmesi ve sınıflanmasıyla ilgilenen istatistiktir.

Anlam Çıkarıcı İstatistik: Tanımlanmış bir evrenin yansız bir örneklemine ait istatistiklerine dayalı olarak evren hakkında genellemeler ve tahminler yapmayı amaçlayan teknikleri anlatır.