Tarla Bitkileri – 1 (4.Ünite)

2016 yılı dünya buğday ekim alanını 220,1 mil.ha.

Dünyada en fazla buğday üretimi olan ülke Çin.

2009 verilerine göre ülkemizde buğday verimi 270 kg/da

Toprak isteği en fazla olan soğuk iklim tahılı arpa.

Zararlı olarak buğday için çok önemli olan süne.

En fazla yulaf üretimi olan kıta Amerika.

Buğdayda iyi tohumluk kullanılması ile sağlanan değer %15-20.

Dünya tritikale ekim alanı 4,2 mil.ha