Tarla Bitkileri – 1 (1.Ünite)

Anız: Toprak yüzeyinde yer alan sap, saman gibi benzeri artıklara denir.

Erozyon: Toprak parçacıklarının bulunduğu yerden başka bir yere götürülmesidir.

Dikine alınan toprak kesitine “toprak profili” denir.

Kil: Toprağın bileşiminde bulunan kil, çok küçük tanecikli bir yapıya sahip olup su geçirgenliği çok azdır.

Kışlık çeşitlerde, çimlenme ile sapa kalkma dönemleri arasındaki devrede, 1-5 °C arasında 5-60 günlük bir düşük sıcaklıkta kalma isteğine vernalizasyon denir.

Tam Nadas tarla, kırlangıç kuyruğu veya kazayağı adı verilen toprak işleme aletleri ile işlenir.

Kışlık olarak ekilen serin iklim tahıllarının en uygun ekim derinliği 4-6 cm