MessageBox Uygulama Mouse Durumu (C# Form)

Bu uygulamada, mauseun butona tıklama, buton üzerine gelme ve buton üzerine gelmeme durumlarını mesaj olarak gösteriyoruz. Görsel aşağıdaki gibi olabilir. Kodlar; private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)        {          MessageBox.Show(“Mouse Üzerimde”);        }         private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)        {            MessageBox.Show(“Mause Üzerimde Değil”);        }        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)        {            MessageBox.Show(“Mouse Tıkladınız”); }       

Hesap Makinesi Uygulaması (C# Form)

C# form ile hesap makinesi uygulaması. Tasarım örneği aşağıdaki gibi olabilir. Altında kodlar yer almaktadır. namespace WindowsFormsApplication2{ public partial class Form1 : Form { double x, y; string islem; public Form1() { InitializeComponent(); } private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) { } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { if(textBox1.Text==”0″) { textBox1.Text = “1”; } else { textBox1.Text += “1”; […]