MessageBox Uygulama Mouse Durumu (C# Form)

Bu uygulamada, mauseun butona tıklama, buton üzerine gelme ve buton üzerine gelmeme durumlarını mesaj olarak gösteriyoruz. Görsel aşağıdaki gibi olabilir. Kodlar; private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)        {          MessageBox.Show(“Mouse Üzerimde”);        }         private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)        {            MessageBox.Show(“Mause Üzerimde Değil”);        }        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)        {            MessageBox.Show(“Mouse Tıkladınız”); }