Nesne Tabanlı
C# Değişken, Veri Türleri ve Örneği

C# Değişken, Veri Türleri ve Örneği

Programlamada değişkenler, programlamanın en temel kavramıdır. Program çalışması sırasında çeşitli türlerde verileri hafızada saklayan değişkenler, ihtiyaca göre tekrar tekrar kullanılan veri tutuculardır. Program çalıştığı sürece değişkenler RAM bellekte bulunur, program durdurulduğunda RAM bellekten silinir.

Veri Türleri

Kullanılan değişkenlerin içine aktarılacak verilerin türleri çeşitlilik gösterebilir. Her veri türünün RAM bellekte kapladığı alan ve değişkenin türüne göre verinin değer aralığı farklıdır.

Değişkenler, RAM bellekte yer kaplar ve programda kullanılan değişken sayısı arttıkça bu durum RAM belleğin kullanılabilir hafıza kapasitesini düşürür. Örneğin öğrenci notlarının girileceği bir değişkenin
veri türü, değer aralığı 100 sayısına en yakın olan byte veya sbyte olarak tanımlanabilir.

Değişken Tanımlama

Değişken Atama

Değişken İsimlendirme Kuralları

Değişken isimlerinde boşluk kullanılmaz. Boşluk yerine alt çizgi (_) kullanılabilir

?, !, :, %, +, -, . gibi özel karakterler kullanılmaz.

Değişken isimleri sayı ile başlamaz

Değişken isimleri büyük ve küçük harfe duyarlıdır

Herhangi bir kodla aynı isimde değişken tanımlanamaz. Değişkenlerde if, else, random gibi
programa ait ifadeler isim olarak kullanılmaz.

Zorunluluk yoktur fakat Türkçe karakterlerin (ç, ö, ü, ğ, ş vb. ) kullanılması tavsiye edilmez.

Değişken Veri Türü Dönüştürme (Convert) İşlemleri

Değişkenlerin veri türlerini bazen değiştirmek gerekebilir. Sayısal bir ifade, bir nesnenin Text özelliğine
aktarılmak istendiğinde program hata verecektir. İçeriği tamamen sayı olsa da metinsel bir ifadeyi
sayısal veri türüne sahip bir değişkene aktarırken program yine hata verecektir.

Bu tip durumlarda değişkenlerin veri türlerini dönüştürmek gerekir. Tür dönüşümünü sağlayacak hazır metotlar şunlardır:

ToString() >>>> Her türden değişkeni string türüne dönüştürür. ToString(), en sık kullanılan dönüştürme metodudur.
Convert.ToByte(metin) >>>>> Byte’a çevirir.
Convert.ToInt16(metin) >>>>> Short’a çevirir.
Convert.ToInt32(metin) >>>>> Int’e çevirir.
Convert.ToInt64(metin) >>>>> Long’a çevirir.
Convert.ToSingle(metin) >>>>> Float’a çevirir.
Convert.ToDouble(metin) >>>>> Double’a çevirir.
Convert.ToDecimal(metin) >>>>> Decimal’a çevirir.
Convert.ToChar(metin) >>>>> Char’a çevirir.
Convert.ToBoolean(metin) >>>>> Bool’a çevirir

Örnek Uygulama

Kodları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir