Tarım Teknolojileri
Bireyler Arası İletişim (2.Ünite)

Bireyler Arası İletişim (2.Ünite)

Ünite – 2

Bireylerarası İletişim Süreçleri

Bireylerarası iletişimde önemli unsurlar:

Dinleme, Aktif Dinleme, Pasif Dinleme, Empati, Benlik, Tutumlar, Benmerkezcilik, Kendini Açma ve Çatışma’dır.

Bireylerarası iletişimin gerçekleşmesi açısından bir diğer önemli nokta, sürece katılanların “kendi adlarına” iletişim kurmalarıdır. Herhangi bir kurum, ya da toplumsal konum adına bireylerin birbirleri ile gerçekleştirdiği iletişim bireylerarası iletişim kapsamında değildir.

Bireylerarası İletişim Ağları; tekerlek, zincir, Y, çember ve yıldız tipi iletişim ağlarıdır.

Y Tipi Ağ: Bireyler arası iletişim bir alt kademeden bir üst kademeye doğru gerçekleşir.

Zincir Ağı: Bu iletişim ağında bilgi akışı kademeli olarak alt kademeden bir üst kademeye doğru ilerlemektedir. Birey­ler yalnızca kendi üstü ya da altıyla iletişim halindedirler.

Tekerlek: Geleneksel örgüt ve yapılanmalarda sıklıkla görülen, alt ve üst kademe ilişkilerinin belirgin olduğu merkezi iletişim ağıdır. Bu iletişim ağında bilgi akışı topluluğunun merkezindeki kişi yoluyla gerçekleşir ve diğer bireyler birbirleriyle iletişim kurmamaktadırlar. 

Yıldız Türü İletişim Ağı: Serbest iletişim modeli olarak da adlandırılan bu iletişim ağı çember türü iletişim ağının bir tür uzantısı niteliğindedir. Çemberdeki her bireyin birbiriyle etkileşimde bulunması yıldız türü iletişim ağını ortaya çıkarır. Bu ağ yapısında her birey istediği bireyle özgürce iletişim kurabilmektedir. Merkezi bir konum olmadığı için bireyler açısından herhangi bir iletişim kısıtlaması bulunmamaktadır.

Çember Ağı: Merkezi yapıda olmayan bu ağda grup içi iletişim olanağı buşunur.

Bireylerarası İletişim Sürecinin Aşamaları

•Başlangıç Aşaması: Bireylerin birbirleriyle çeşitli ortam ve kanallar aracılığıyla bir araya geldikleri zamansal açıdan çok kısa bir döneme karşılık gelmektedir.  Bu dönemde bireyler birbirleriyle ilgili olarak olumlu izlenimler edinmeye çalışır.

Deneme Aşaması: Belirli   bir mekân ya   da teknolojik bir araç dolayısıyla bir araya gelen bireyler bu   aşamada   birbirlerine   soru   sorarak tanımaya    çalışırlar.    Bireylerin    soru    sorarak başlattıkları iletişim süreci, aldıkları geri bildirim yoluyla   iletişimin   sürüp   sürmeyeceğine   karar vermeleriyle son bulur.

•Yoğunlaşma Aşaması: Bireyler deneme aşamasında iletişimin sürmesine karar verdikleri bireyler ile bu aşama içerisinde daha yoğun ilişki kurarlar. Bu aşamadaki iletişim daha az resmidir. Bireyler kendileriyle ilgili pek çok bilgiyi aktarıp kendilerini karşısındakilere tanıtırlar.

•Bütünleşme Aşaması: Bireyler yoğunlaşma aşaması içerisinde anlaşma sağladıkları bireyler ile   daha   sık   görüşür   ve   başka   bir   ifadeyle “ayrılmaz ikili” konumuna gelirler.

•Zincirlenme, Kenetlenme Aşaması: Bireylerarası iletişim süreçlerinin en yoğun olarak yaşandığı aşamadır. Bu aşamaya gelen bireyler bazen yasal bazen   de   toplumsal   olarak   önemli   konumlara karşılık gelen anlaşmalar yaparlar.

Dil ötesi iletişim, sözcüklerin kullanımından çok kullanılan sesin niteliğiyle ilgili özellikleri tanımlar. 

Bireylerarası iletişim sürecinin gerçekleştiği fiziksel, psikolojik ve sosyal (kültürel) bağlam çevre olarak nitelendirilir. 

Kaynak: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir